គ.ជ.ប បង្ហាញបញ្ជីអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ 2021!!!

Ticker

6/ព័ត៌មានជាតិ/ticker-posts

គ.ជ.ប បង្ហាញបញ្ជីអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ 2021!!!

រាជធានីភ្នំពេញ ÷ យោង​ប្រតិទិន​នៃ​ការពិនិត្យ​បញ្ជី​ឈ្មោះ និង​ការចុះឈ្មោះ​បោះឆ្នោត ឆ្នាំ​២០២១ បញ្ជី​បោះឆ្នោត​ផ្លូវការ ឆ្នាំ​២០២០ (​បញ្ជី​បោះឆ្នោត​ចុងក្រោយ​) និង​បញ្ជី​ទីតាំង​ការិយាល័យ​បោះឆ្នោត សម្រាប់​បម្រើឱ្យ​ការពិនិត្យ​បញ្ជី​ឈ្មោះ និង​ការចុះឈ្មោះ​បោះឆ្នោត ឆ្នាំ​២០២១ ត្រូវបាន​បិទ​ផ្សាយ​ជា​សាធារណៈ​នៅតាម​បណ្តា​ឃុំ សង្កាត់​ទូទាំងប្រទេស នៅ​ថ្ងៃទី​២ ខែតុលា ឆ្នាំ​២០២១​នេះ ។​

​ដំណើរការ​នេះ លេខាធិការដ្ឋាន​រាជធានី ខេត្ត​រៀបចំ​ការបោះឆ្នោត បាន​សហការ​ជាមួយ​ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ ធ្វើ​ការបិទ​ផ្សាយ​នៅតាម​សាលាឃុំ សង្កាត់ និង​នៅ​ទីតាំង​មួយចំនួន​ក្នុង​ឃុំ សង្កាត់​ទាំង ១,៦៤៦ ។ ទន្ទឹមនឹងនេះ គ​.​ជ​.​ប ក៏បាន​បង្ហោះ​បញ្ជី​បោះឆ្នោត​ចុងក្រោយ និង​បញ្ជី​ទីតាំង​ការិយាល័យ​បោះឆ្នោត នៅលើ​គេហទំព័រ voterlist.nec.gov.kh ព្រមទាំង​នៅលើ App Voterlist KH ផងដែរ ។

​ប្រសិនបើ​ទិន្នន័យ​ក្នុង​បញ្ជី​បោះឆ្នោត​ចុងក្រោយ កត់ត្រា​មិនបាន​ត្រឹមត្រូវ​តាម​ទិន្នន័យ​ក្នុង​អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​សញ្ជាតិ​ខ្មែរ​ទេ សាមីខ្លួន​អាច​ស្នើសុំ​កែតម្រូវ​ជាមួយ​ក្រុម​ចុះឈ្មោះ​បោះឆ្នោត ក្នុងអំឡុងពេល​នៃ​ការពិនិត្យ​បញ្ជី​ឈ្មោះ និង​ការចុះឈ្មោះ​បោះឆ្នោត​នៅតាម​ឃុំ សង្កាត់ ដែល​នឹង​ប្រព្រឹត្តទៅ​ចាប់ពី​ថ្ងៃទី​១២ ខែតុលា ដល់​ថ្ងៃទី​៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០២១៕

Post a Comment

0 Comments